Продължете към съдържанието

BIB: 198 
Цветан Богданов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming60
от 195
55
от 180
8
от 24
00:01:49
min/100m
00:54:43
T174
от 194
64
от 179
6
от 24
-00:04:45
Start to T1 out52
от 194
47
от 179
7
от 24
-00:59:28
Cycling 0km - 11km63
от 194
61
от 179
6
от 24
19.32
km/h
00:34:09
Start to 11km cycling52
от 194
47
от 179
7
от 24
-01:33:37
Cycling 11km - 28km92
от 192
88
от 177
10
от 24
15.95
km/h
01:03:55
Start to 28km cycling65
от 192
61
от 177
7
от 24
-02:37:34
Cycling 28km - 36km98
от 193
93
от 178
11
от 24
19.27
km/h
00:24:54
Start to 36km cycling71
от 193
67
от 178
7
от 24
-03:02:26
Cycling 36km - 56km85
от 193
80
от 178
7
от 24
18.71
km/h
01:04:08
Start to 56km cycling77
от 193
72
от 178
7
от 24
-04:06:34
Cycling 56km - 77km86
от 192
82
от 177
8
от 23
18.71
km/h
01:07:19
Start to 77km cycling78
от 192
73
от 177
10
от 23
-05:13:53
Cycling 77km - 105km98
от 182
92
от 168
9
от 21
13.73
km/h
02:02:20
Start to 105km cycling87
от 182
81
от 168
10
от 21
-07:16:14
Cycling 105km - 116km92
от 181
85
от 166
12
от 20
15.20
km/h
00:43:25
Cycling88
от 181
83
от 166
9
от 20
16.56
km/h
07:00:10
Start to T2 in83
от 181
78
от 166
9
от 20
-07:59:38
T240
от 172
32
от 159
5
от 17
-00:03:13
Start to T2 out81
от 172
76
от 159
8
от 17
-08:02:51
Running 0km - 5km85
от 161
78
от 148
9
от 17
00:06:32
min/km
00:32:42
Start to 5km running74
от 161
69
от 148
8
от 17
-08:35:34
Running 5km - 9km80
от 163
74
от 150
10
от 17
00:05:38
min/km
00:22:34
Start to 9km running75
от 163
70
от 150
8
от 17
-08:58:08
Running 9km - 12.5km81
от 159
73
от 146
9
от 17
00:10:06
min/km
00:35:22
Start to 12.5km running72
от 159
67
от 146
8
от 17
-09:33:28
Running 12.5km - 16km27
от 160
26
от 147
3
от 17
00:09:26
min/km
00:33:02
Start to 17km running69
от 160
64
от 147
6
от 17
-10:06:33
Running 16km - 20km16
от 161
16
от 148
3
от 17
00:05:22
min/km
00:21:30
Running 20.2km - 21km4
от 161
4
от 148
2
от 17
00:03:30
min/km
00:02:48
Running51
от 161
47
от 148
6
от 17
00:07:15
min/km
02:25:10
Total65
от 161
60
от 148
6
от 17
-10:28:01


Certificate