Продължете към съдържанието

BIB: 200 
Ирена Атанасова


Сплит Общо Жена F 18-29 Темпо Време
Swimming13
от 195
3
от 15
2
от 4
00:01:32
min/100m
00:46:13
T112
от 194
3
от 15
1
от 4
-00:02:23
Start to T1 out12
от 194
2
от 15
1
от 4
-00:48:36
Cycling 0km - 11km159
от 194
10
от 15
2
от 4
16.07
km/h
00:41:04
Start to 11km cycling41
от 194
5
от 15
2
от 4
-01:29:40
Cycling 11km - 28km169
от 192
12
от 15
4
от 4
12.47
km/h
01:21:48
Start to 28km cycling105
от 192
8
от 15
2
от 4
-02:51:30
Cycling 28km - 36km144
от 193
12
от 15
4
от 4
16.51
km/h
00:29:04
Start to 36km cycling107
от 193
8
от 15
2
от 4
-03:20:32
Cycling 36km - 56km175
от 193
13
от 15
4
от 4
13.71
km/h
01:27:31
Start to 56km cycling137
от 193
10
от 15
2
от 4
-04:48:03
Cycling 56km - 77km158
от 192
13
от 15
4
от 4
15.43
km/h
01:21:39
Start to 77km cycling144
от 192
10
от 15
2
от 4
-06:09:42
Cycling 77km - 105km170
от 182
13
от 14
3
от 4
10.70
km/h
02:37:00
Start to 105km cycling161
от 182
12
от 14
3
от 4
-08:46:43
Cycling 105km - 116km172
от 181
14
от 15
4
от 4
11.64
km/h
00:56:41
Cycling172
от 181
14
от 15
4
от 4
13.01
km/h
08:54:47
Start to T2 in161
от 181
13
от 15
4
от 4
-09:43:23
T216
от 172
4
от 13
1
от 4
-00:02:16
Start to T2 out158
от 172
13
от 13
4
от 4
-09:45:39
Running 0km - 5km74
от 161
6
от 13
1
от 4
00:06:23
min/km
00:31:56
Start to 5km running151
от 161
12
от 13
3
от 4
-10:17:36
Running 5km - 9km67
от 163
6
от 13
1
от 4
00:05:26
min/km
00:21:45
Start to 9km running150
от 163
12
от 13
3
от 4
-10:39:21
Running 9km - 12.5km47
от 159
3
от 13
1
от 4
00:09:07
min/km
00:31:54
Start to 12.5km running143
от 159
11
от 13
2
от 4
-11:11:13
Running 12.5km - 16km108
от 160
11
от 13
3
от 4
00:11:55
min/km
00:41:43
Start to 17km running146
от 160
12
от 13
3
от 4
-11:52:59
Running 16km - 20km128
от 161
13
от 13
4
от 4
00:07:56
min/km
00:31:44
Running 20.2km - 21km123
от 161
12
от 13
4
от 4
00:05:23
min/km
00:04:18
Running88
от 161
7
от 13
2
от 4
00:07:57
min/km
02:39:02
Total146
от 161
12
от 13
3
от 4
-12:24:41


Certificate