Продължете към съдържанието

BIB: 201 
Димо Резашки


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming2
от 195
2
от 180
1
от 24
00:01:14
min/100m
00:37:02
T1154
от 194
139
от 179
15
от 24
-00:08:23
Start to T1 out9
от 194
9
от 179
3
от 24
-00:45:25
Cycling 0km - 11km103
от 194
96
от 179
11
от 24
17.72
km/h
00:37:15
Start to 11km cycling20
от 194
19
от 179
3
от 24
-01:22:40
Cycling 11km - 28km80
от 192
78
от 177
9
от 24
16.70
km/h
01:01:05
Start to 28km cycling30
от 192
28
от 177
5
от 24
-02:23:47
Cycling 28km - 36km60
от 193
58
от 178
7
от 24
21.65
km/h
00:22:10
Start to 36km cycling32
от 193
30
от 178
5
от 24
-02:45:55
Cycling 36km - 56km102
от 193
96
от 178
9
от 24
17.58
km/h
01:08:15
Start to 56km cycling50
от 193
49
от 178
5
от 24
-03:54:10
Cycling 56km - 77km102
от 192
95
от 177
10
от 23
17.82
km/h
01:10:43
Start to 77km cycling65
от 192
62
от 177
6
от 23
-05:04:53
Cycling 77km - 105km118
от 182
109
от 168
13
от 21
12.92
km/h
02:10:04
Start to 105km cycling83
от 182
78
от 168
9
от 21
-07:14:58
Cycling 105km - 116km110
от 181
101
от 166
14
от 20
14.52
km/h
00:45:26
Cycling101
от 181
94
от 166
10
от 20
16.00
km/h
07:14:58
Start to T2 in84
от 181
79
от 166
10
от 20
-08:00:23
T2131
от 172
118
от 159
14
от 17
-00:07:20
Start to T2 out85
от 172
79
от 159
10
от 17
-08:07:43
Running 0km - 5km118
от 161
109
от 148
14
от 17
00:07:11
min/km
00:35:55
Start to 5km running81
от 161
75
от 148
9
от 17
-08:43:39
Running 5km - 9km109
от 163
98
от 150
14
от 17
00:05:58
min/km
00:23:55
Start to 9km running81
от 163
75
от 150
9
от 17
-09:07:34
Running 9km - 12.5km134
от 159
121
от 146
14
от 17
00:11:53
min/km
00:41:38
Start to 12.5km running87
от 159
81
от 146
9
от 17
-09:49:10
Running 12.5km - 16km105
от 160
95
от 147
13
от 17
00:11:44
min/km
00:41:06
Start to 17km running85
от 160
79
от 147
10
от 17
-10:30:19
Running 16km - 20km148
от 161
135
от 148
17
от 17
00:08:51
min/km
00:35:27
Running 20.2km - 21km155
от 161
142
от 148
17
от 17
00:06:46
min/km
00:05:25
Running132
от 161
119
от 148
15
от 17
00:08:54
min/km
02:58:01
Total89
от 161
83
от 148
11
от 17
-11:05:44


Certificate