Продължете към съдържанието

BIB: 203 
Емил Петлешков


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming137
от 195
127
от 180
33
от 46
00:02:11
min/100m
01:05:35
T1134
от 194
121
от 179
28
от 46
-00:07:20
Start to T1 out131
от 194
121
от 179
31
от 46
-01:12:55
Cycling 0km - 11km99
от 194
92
от 179
21
от 46
17.87
km/h
00:36:56
Start to 11km cycling128
от 194
117
от 179
28
от 46
-01:49:51
Cycling 11km - 28km112
от 192
105
от 177
27
от 46
15.16
km/h
01:07:17
Start to 28km cycling117
от 192
109
от 177
27
от 46
-02:57:10
Cycling 28km - 36km147
от 193
135
от 178
35
от 46
16.40
km/h
00:29:16
Start to 36km cycling118
от 193
109
от 178
27
от 46
-03:26:24
Cycling 36km - 56km138
от 193
129
от 178
31
от 46
16.04
km/h
01:14:49
Start to 56km cycling129
от 193
121
от 178
31
от 46
-04:41:13
Cycling 56km - 77km160
от 192
147
от 177
38
от 46
15.41
km/h
01:21:45
Start to 77km cycling133
от 192
124
от 177
32
от 46
-06:02:58
Cycling 77km - 105km171
от 182
158
от 168
40
от 43
10.61
km/h
02:38:19
Start to 105km cycling155
от 182
144
от 168
33
от 43
-08:41:18
Cycling 105km - 116km163
от 181
150
от 166
38
от 43
12.63
km/h
00:52:14
Cycling158
от 181
147
от 166
35
от 43
13.90
km/h
08:20:36
Start to T2 in157
от 181
146
от 166
35
от 43
-09:33:31
T2169
от 172
156
от 159
40
от 40
-00:19:31
Start to T2 out162
от 172
149
от 159
36
от 40
-09:53:02
Running 0km - 5km156
от 161
143
от 148
36
от 39
00:08:34
min/km
00:42:54
Start to 5km running158
от 161
145
от 148
37
от 39
-10:35:57
Running 5km - 9km107
от 163
96
от 150
22
от 39
00:05:57
min/km
00:23:48
Start to 9km running160
от 163
147
от 150
37
от 39
-10:59:45
Running 9km - 12.5km128
от 159
115
от 146
29
от 37
00:11:44
min/km
00:41:05
Start to 12.5km running158
от 159
145
от 146
37
от 37
-11:40:48
Running 12.5km - 16km115
от 160
103
от 147
25
от 37
00:12:03
min/km
00:42:12
Start to 17km running160
от 160
147
от 147
37
от 37
-12:23:03
Running 16km - 20km121
от 161
110
от 148
28
от 38
00:07:47
min/km
00:31:08
Running 20.2km - 21km77
от 161
71
от 148
18
от 38
00:04:35
min/km
00:03:40
Running137
от 161
124
от 148
31
от 38
00:09:03
min/km
03:01:07
Total160
от 161
147
от 148
38
от 38
-12:54:09


Certificate