Продължете към съдържанието

BIB: 205 
Станил Добрев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming138
от 195
128
от 180
18
от 27
00:02:11
min/100m
01:05:41
T193
от 194
83
от 179
13
от 27
-00:05:48
Start to T1 out127
от 194
117
от 179
18
от 27
-01:11:29
Cycling 0km - 11km76
от 194
72
от 179
16
от 27
18.82
km/h
00:35:03
Start to 11km cycling112
от 194
104
от 179
17
от 27
-01:46:32
Cycling 11km - 28km66
от 192
65
от 177
13
от 27
17.24
km/h
00:59:10
Start to 28km cycling92
от 192
85
от 177
17
от 27
-02:45:44
Cycling 28km - 36km89
от 193
84
от 178
18
от 26
19.71
km/h
00:24:21
Start to 36km cycling90
от 193
83
от 178
15
от 26
-03:10:03
Cycling 36km - 56km88
от 193
83
от 178
16
от 27
18.34
km/h
01:05:25
Start to 56km cycling93
от 193
86
от 178
17
от 27
-04:15:28
Cycling 56km - 77km67
от 192
64
от 177
14
от 27
19.78
km/h
01:03:42
Start to 77km cycling84
от 192
78
от 177
15
от 27
-05:19:10
Cycling 77km - 105km66
от 182
64
от 168
13
от 26
15.46
km/h
01:48:41
Start to 105km cycling74
от 182
70
от 168
14
от 26
-07:07:52
Cycling 105km - 116km97
от 181
89
от 166
15
от 26
14.90
km/h
00:44:17
Cycling67
от 181
64
от 166
12
от 26
17.37
km/h
06:40:39
Start to T2 in78
от 181
73
от 166
15
от 26
-07:52:08
T2140
от 172
127
от 159
23
от 27
-00:08:14
Start to T2 out79
от 172
74
от 159
15
от 27
-08:00:22
Running 0km - 5km148
от 161
136
от 148
19
от 23
00:08:14
min/km
00:41:11
Start to 5km running78
от 161
73
от 148
13
от 23
-08:41:34
Running 5km - 9km153
от 163
140
от 150
20
от 24
00:07:09
min/km
00:28:36
Start to 9km running85
от 163
79
от 150
14
от 24
-09:10:10
Running 9km - 12.5km131
от 159
118
от 146
17
от 23
00:11:51
min/km
00:41:28
Start to 12.5km running90
от 159
84
от 146
14
от 23
-09:51:36
Running 12.5km - 16km157
от 160
144
от 147
23
от 23
00:14:57
min/km
00:52:21
Start to 17km running100
от 160
92
от 147
16
от 23
-10:44:00
Running 16km - 20km159
от 161
146
от 148
23
от 23
00:12:01
min/km
00:48:07
Running 20.2km - 21km159
от 161
146
от 148
22
от 23
00:11:41
min/km
00:09:21
Running160
от 161
147
от 148
23
от 23
00:10:35
min/km
03:31:43
Total113
от 161
104
от 148
17
от 23
-11:32:05


Certificate