Продължете към съдържанието

BIB: 207 
Банко Банков


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming181
от 195
168
от 180
31
от 34
00:02:41
min/100m
01:20:47
T179
от 194
69
от 179
12
от 34
-00:05:11
Start to T1 out177
от 194
164
от 179
32
от 34
-01:25:58
Cycling 0km - 11km183
от 194
169
от 179
32
от 34
14.41
km/h
00:45:48
Start to 11km cycling180
от 194
167
от 179
32
от 34
-02:11:46
Cycling 11km - 28km180
от 192
166
от 177
29
от 32
11.63
km/h
01:27:42
Start to 28km cycling180
от 192
166
от 177
29
от 32
-03:39:30
Cycling 28km - 36km176
от 193
162
от 178
29
от 34
13.70
km/h
00:35:02
Start to 36km cycling183
от 193
169
от 178
31
от 34
-04:14:30
Cycling 36km - 56km166
от 193
156
от 178
31
от 33
14.57
km/h
01:22:20
Start to 56km cycling186
от 193
172
от 178
31
от 33
-05:36:50
Cycling 56km - 77km161
от 192
148
от 177
29
от 33
15.40
km/h
01:21:47
Start to 77km cycling180
от 192
167
от 177
31
от 33
-06:58:37
Cycling 77km - 105km159
от 182
147
от 168
28
от 31
11.55
km/h
02:25:28
Start to 105km cycling176
от 182
163
от 168
31
от 31
-09:24:06
Cycling 105km - 116km174
от 181
160
от 166
31
от 31
11.36
km/h
00:58:06
Cycling174
от 181
160
от 166
31
от 31
12.98
km/h
08:56:13
Start to T2 in176
от 181
162
от 166
31
от 31
-10:22:11