Продължете към съдържанието

BIB: 208 
Огнян Дянков


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming105
от 195
97
от 180
16
от 27
00:02:00
min/100m
01:00:19
T1130
от 194
117
от 179
20
от 27
-00:07:12
Start to T1 out104
от 194
94
от 179
16
от 27
-01:07:31
Cycling 0km - 11km108
от 194
101
от 179
20
от 27
17.58
km/h
00:37:33
Start to 11km cycling106
от 194
98
от 179
16
от 27
-01:45:04
Cycling 11km - 28km138
от 192
129
от 177
23
от 27
14.22
km/h
01:11:42
Start to 28km cycling116
от 192
108
от 177
20
от 27
-02:56:48
Cycling 28km - 36km181
от 193
166
от 178
25
от 26
12.83
km/h
00:37:25
Start to 36km cycling142
от 193
132
от 178
21
от 26
-03:34:11
Cycling 36km - 56km109
от 193
103
от 178
19
от 27
17.22
km/h
01:09:40
Start to 56km cycling134
от 193
126
от 178
20
от 27
-04:43:51
Cycling 56km - 77km147
от 192
135
от 177
23
от 27
16.23
km/h
01:17:39
Start to 77km cycling130
от 192
121
от 177
20
от 27
-06:01:30
Cycling 77km - 105km169
от 182
157
от 168
26
от 26
10.84
km/h
02:34:58
Start to 105km cycling151
от 182
141
от 168
24
от 26
-08:36:29
Cycling 105km - 116km112
от 181
103
от 166
19
от 26
14.42
km/h
00:45:47
Cycling155
от 181
144
от 166
25
от 26
14.07
km/h
08:14:44
Start to T2 in151
от 181
141
от 166
25
от 26
-09:22:15
T2107
от 172
94
от 159
18
от 27
-00:05:49
Start to T2 out150
от 172
140
от 159
25
от 27
-09:28:04
Running 0km - 5km152
от 161
139
от 148
20
от 23
00:08:22
min/km
00:41:51
Start to 5km running144
от 161
134
от 148
22
от 23
-10:09:56
Running 5km - 9km157
от 163
144
от 150
22
от 24
00:07:29
min/km
00:29:57
Start to 9km running152
от 163
140
от 150
23
от 24
-10:39:53
Running 9km - 12.5km142
от 159
129
от 146
19
от 23
00:12:31
min/km
00:43:49
Start to 12.5km running154
от 159
141
от 146
23
от 23
-11:23:40
Running 12.5km - 16km148
от 160
135
от 147
22
от 23
00:13:29
min/km
00:47:13
Start to 17km running157
от 160
144
от 147
23
от 23
-12:10:56
Running 16km - 20km157
от 161
144
от 148
22
от 23
00:10:24
min/km
00:41:39
Running 20.2km - 21km158
от 161
145
от 148
21
от 23
00:07:16
min/km
00:05:49
Running157
от 161
144
от 148
21
от 23
00:10:13
min/km
03:24:29
Total159
от 161
146
от 148
23
от 23
-12:52:33


Certificate