Продължете към съдържанието

BIB: 209 
Георги Кръстев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming140
от 195
130
от 180
23
от 34
00:02:11
min/100m
01:05:52
T1184
от 194
169
от 179
32
от 34
-00:12:01
Start to T1 out153
от 194
141
от 179
29
от 34
-01:17:53
Cycling 0km - 11km175
от 194
164
от 179
30
от 34
15.11
km/h
00:43:40
Start to 11km cycling163
от 194
151
от 179
30
от 34
-02:01:33
Cycling 11km - 28km192
от 192
177
от 177
32
от 32
9.79
km/h
01:44:08
Start to 28km cycling186
от 192
172
от 177
30
от 32
-03:45:43
Cycling 28km - 36km186
от 193
171
от 178
31
от 34
12.41
km/h
00:38:40
Start to 36km cycling188
от 193
174
от 178
32
от 34
-04:24:21
Cycling 36km - 56km171
от 193
160
от 178
32
от 33
13.95
km/h
01:25:59
Start to 56km cycling188
от 193
174
от 178
32
от 33
-05:50:20
Cycling 56km - 77km190
от 192
175
от 177
32
от 33
11.55
km/h
01:49:07
Start to 77km cycling188
от 192
174
от 177
32
от 33
-07:39:27
Start to T2 out172
от 172
159
от 159
31
от 31
-11:50:01