Продължете към съдържанието

BIB: 210 
Николай Начев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming38
от 195
33
от 180
7
от 27
00:01:43
min/100m
00:51:45
T19
от 194
7
от 179
2
от 27
-00:02:20
Start to T1 out30
от 194
25
от 179
6
от 27
-00:54:05
Cycling 0km - 11km3
от 194
3
от 179
1
от 27
23.18
km/h
00:28:28
Start to 11km cycling18
от 194
17
от 179
4
от 27
-01:22:33
Cycling 11km - 28km3
от 192
3
от 177
1
от 27
22.13
km/h
00:46:05
Start to 28km cycling8
от 192
8
от 177
3
от 27
-02:08:40
Cycling 28km - 36km6
от 193
6
от 178
3
от 26
26.04
km/h
00:18:26
Start to 36km cycling8
от 193
8
от 178
3
от 26
-02:27:04
Cycling 36km - 56km6
от 193
6
от 178
3
от 27
25.49
km/h
00:47:04
Start to 56km cycling7
от 193
7
от 178
4
от 27
-03:14:08
Cycling 56km - 77km17
от 192
17
от 177
5
от 27
23.19
km/h
00:54:19
Start to 77km cycling7
от 192
7
от 177
4
от 27
-04:08:27
Cycling 77km - 105km23
от 182
23
от 168
5
от 26
18.51
km/h
01:30:44
Start to 105km cycling8
от 182
8
от 168
4
от 26
-05:39:12
Cycling 105km - 116km38
от 181
35
от 166
6
от 26
17.21
km/h
00:38:20
Cycling7
от 181
7
от 166
4
от 26
21.52
km/h
05:23:26
Start to T2 in8
от 181
8
от 166
4
от 26
-06:17:31
T220
от 172
15
от 159
5
от 27
-00:02:24
Start to T2 out8
от 172
8
от 159
4
от 27
-06:19:55
Running 0km - 5km57
от 161
54
от 148
4
от 23
00:06:12
min/km
00:31:03
Start to 5km running8
от 161
8
от 148
3
от 23
-06:50:59
Running 5km - 9km3
от 163
3
от 150
2
от 24
00:04:00
min/km
00:16:00
Start to 9km running8
от 163
8
от 150
4
от 24
-07:06:59
Running 9km - 12.5km11
от 159
10
от 146
5
от 23
00:07:46
min/km
00:27:14
Start to 12.5km running9
от 159
9
от 146
4
от 23
-07:34:11
Running 12.5km - 16km33
от 160
31
от 147
6
от 23
00:09:32
min/km
00:33:23
Start to 17km running9
от 160
9
от 147
4
от 23
-08:07:37
Running 16km - 20km25
от 161
24
от 148
6
от 23
00:05:38
min/km
00:22:34
Running 20.2km - 21km55
от 161
49
от 148
10
от 23
00:04:21
min/km
00:03:29
Running19
от 161
18
от 148
5
от 23
00:06:30
min/km
02:10:14
Total8
от 161
8
от 148
4
от 23
-08:30:09


Certificate