Продължете към съдържанието

BIB: 211 
Viktoriya Danova


Сплит Общо Жена F 30-34 Темпо Време
Swimming11
от 195
1
от 15
1
от 3
00:01:30
min/100m
00:45:03
T114
от 194
4
от 15
1
от 3
-00:02:26
Start to T1 out10
от 194
1
от 15
1
от 3
-00:47:29
Cycling 0km - 11km31
от 194
1
от 15
1
от 3
20.64
km/h
00:31:58
Start to 11km cycling8
от 194
1
от 15
1
от 3
-01:19:27
Cycling 11km - 28km31
от 192
1
от 15
1
от 3
19.14
km/h
00:53:17
Start to 28km cycling16
от 192
1
от 15
1
от 3
-02:12:46
Cycling 28km - 36km41
от 193
1
от 15
1
от 3
23.21
km/h
00:20:40
Start to 36km cycling15
от 193
1
от 15
1
от 3
-02:33:24
Cycling 36km - 56km38
от 193
1
от 15
1
от 3
21.46
km/h
00:55:54
Start to 56km cycling15
от 193
1
от 15
1
от 3
-03:29:18
Cycling 56km - 77km38
от 192
1
от 15
1
от 3
21.42
km/h
00:58:48
Start to 77km cycling15
от 192
1
от 15
1
от 3
-04:28:06
Cycling 77km - 105km26
от 182
1
от 14
1
от 3
17.93
km/h
01:33:43
Start to 105km cycling17
от 182
1
от 14
1
от 3
-06:01:50
Cycling 105km - 116km37
от 181
3
от 15
2
от 3
17.22
km/h
00:38:20
Cycling30
от 181
1
от 15
1
от 3
19.74
km/h
05:52:40
Start to T2 in18
от 181
1
от 15
1
от 3
-06:40:09
T213
от 172
3
от 13
1
от 3
-00:02:07
Start to T2 out18
от 172
1
от 13
1
от 3
-06:42:16
Running 0km - 5km69
от 161
5
от 13
3
от 3
00:06:19
min/km
00:31:38
Start to 5km running20
от 161
1
от 13
1
от 3
-07:13:55
Running 5km - 9km62
от 163
5
от 13
3
от 3
00:05:23
min/km
00:21:35
Start to 9km running21
от 163
1
от 13
1
от 3
-07:35:30
Running 9km - 12.5km68
от 159
6
от 13
3
от 3
00:09:35
min/km
00:33:33
Start to 12.5km running24
от 159
1
от 13
1
от 3
-08:09:01
Running 12.5km - 16km85
от 160
8
от 13
3
от 3
00:11:05
min/km
00:38:48
Start to 17km running26
от 160
1
от 13
1
от 3
-08:47:52
Running 16km - 20km88
от 161
6
от 13
3
от 3
00:06:54
min/km
00:27:39
Running 20.2km - 21km32
от 161
3
от 13
2
от 3
00:03:58
min/km
00:03:10
Running70
от 161
6
от 13
3
от 3
00:07:39
min/km
02:33:13
Total29
от 161
1
от 13
1
от 3
-09:15:29


Certificate