Продължете към съдържанието

BIB: 212 
Цветолин Богданов


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming121
от 195
113
от 180
11
от 18
00:02:06
min/100m
01:03:12
T1185
от 194
170
от 179
18
от 18
-00:12:31
Start to T1 out151
от 194
139
от 179
14
от 18
-01:15:43
Cycling 0km - 11km124
от 194
117
от 179
12
от 18
16.93
km/h
00:38:59
Start to 11km cycling148
от 194
137
от 179
14
от 18
-01:54:42
Cycling 11km - 28km108
от 192
101
от 177
8
от 18
15.46
km/h
01:05:58
Start to 28km cycling126
от 192
116
от 177
13
от 18
-03:00:42
Cycling 28km - 36km108
от 193
100
от 178
10
от 18
18.77
km/h
00:25:34
Start to 36km cycling117
от 193
108
от 178
13
от 18
-03:26:14
Cycling 36km - 56km108
от 193
102
от 178
10
от 18
17.25
km/h
01:09:34
Start to 56km cycling118
от 193
110
от 178
10
от 18
-04:35:48
Cycling 56km - 77km89
от 192
84
от 177
9
от 18
18.63
km/h
01:07:37
Start to 77km cycling108
от 192
101
от 177
10
от 18
-05:43:25
Cycling 77km - 105km93
от 182
87
от 168
10
от 17
13.91
km/h
02:00:48
Start to 105km cycling103
от 182
96
от 168
9
от 17
-07:44:14
Cycling 105km - 116km81
от 181
76
от 166
8
от 18
15.54
km/h
00:42:28
Cycling96
от 181
91
от 166
9
от 18
16.15
km/h
07:10:58
Start to T2 in101
от 181
94
от 166
10
от 18
-08:26:41
T2141
от 172
128
от 159
13
от 16
-00:08:29
Start to T2 out101
от 172
94
от 159
10
от 16
-08:35:10
Running 0km - 5km99
от 161
91
от 148
10
от 15
00:06:46
min/km
00:33:52
Start to 5km running97
от 161
90
от 148
10
от 15
-09:09:03
Running 5km - 9km122
от 163
111
от 150
11
от 15
00:06:08
min/km
00:24:35
Start to 9km running102
от 163
94
от 150
10
от 15
-09:33:38
Running 9km - 12.5km117
от 159
105
от 146
10
от 14
00:11:07
min/km
00:38:57
Start to 12.5km running103
от 159
95
от 146
9
от 14
-10:12:33
Running 12.5km - 16km142
от 160
129
от 147
14
от 15
00:13:15
min/km
00:46:22
Start to 17km running108
от 160
100
от 147
10
от 15
-10:58:58
Running 16km - 20km123
от 161
112
от 148
11
от 15
00:07:48
min/km
00:31:15
Running 20.2km - 21km142
от 161
129
от 148
14
от 15
00:05:51
min/km
00:04:41
Running127
от 161
115
от 148
12
от 15
00:08:45
min/km
02:55:01
Total111
от 161
103
от 148
10
от 15
-11:30:11


Certificate