Продължете към съдържанието

BIB: 57 
Евгени Василев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming8
от 195
8
от 180
1
от 46
00:01:22
min/100m
00:41:14
T136
от 194
29
от 179
5
от 46
-00:03:34
Start to T1 out7
от 194
7
от 179
1
от 46
-00:44:48
Cycling 0km - 11km18
от 194
18
от 179
4
от 46
21.82
km/h
00:30:15
Start to 11km cycling5
от 194
5
от 179
1
от 46
-01:15:03
Cycling 11km - 28km9
от 192
9
от 177
1
от 46
21.33
km/h
00:47:49
Start to 28km cycling5
от 192
5
от 177
1
от 46
-02:02:54
Cycling 28km - 36km31
от 193
31
от 178
6
от 46
23.79
km/h
00:20:10
Start to 36km cycling5
от 193
5
от 178
1
от 46
-02:23:02
Cycling 36km - 56km100
от 193
94
от 178
23
от 46
17.61
km/h
01:08:08
Start to 56km cycling17
от 193
16
от 178
4
от 46
-03:31:10
Cycling 56km - 77km37
от 192
37
от 177
8
от 46
21.45
km/h
00:58:43
Start to 77km cycling16
от 192
15
от 177
4
от 46
-04:29:53
Cycling 77km - 105km59
от 182
57
от 168
14
от 43
15.87
km/h
01:45:51
Start to 105km cycling31
от 182
30
от 168
7
от 43
-06:15:45
Cycling 105km - 116km179
от 181
165
от 166
43
от 43
9.39
km/h
01:10:16
Cycling68
от 181
65
от 166
16
от 43
17.35
km/h
06:41:12
Start to T2 in53
от 181
52
от 166
11
от 43
-07:26:00