Продължете към съдържанието

BIB: 214 
Филип Насър


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming116
от 195
108
от 180
15
от 24
00:02:05
min/100m
01:02:37
T190
от 194
80
от 179
8
от 24
-00:05:37
Start to T1 out110
от 194
100
от 179
14
от 24
-01:08:14
Cycling 0km - 11km141
от 194
132
от 179
15
от 24
16.66
km/h
00:39:37
Start to 11km cycling119
от 194
110
от 179
15
от 24
-01:47:51
Cycling 11km - 28km143
от 192
134
от 177
15
от 24
14.10
km/h
01:12:21
Start to 28km cycling124
от 192
114
от 177
13
от 24
-03:00:14
Cycling 28km - 36km126
от 193
116
от 178
15
от 24
17.98
km/h
00:26:41
Start to 36km cycling124
от 193
115
от 178
13
от 24
-03:26:53
Cycling 36km - 56km131
от 193
122
от 178
13
от 24
16.37
km/h
01:13:17
Start to 56km cycling127
от 193
119
от 178
13
от 24
-04:40:10
Cycling 56km - 77km143
от 192
131
от 177
16
от 23
16.31
km/h
01:17:15
Start to 77km cycling127
от 192
118
от 177
13
от 23
-05:57:25
Cycling 77km - 105km130
от 182
120
от 168
15
от 21
12.54
km/h
02:14:00
Start to 105km cycling127
от 182
118
от 168
14
от 21
-08:11:26
Cycling 105km - 116km130
от 181
119
от 166
15
от 20
14.04
km/h
00:47:01
Cycling128
от 181
119
от 166
15
от 20
14.80
km/h
07:50:12
Start to T2 in124
от 181
115
от 166
14
от 20
-08:58:26
T277
от 172
65
от 159
10
от 17
-00:04:40
Start to T2 out124
от 172
115
от 159
14
от 17
-09:03:06
Running 0km - 5km55
от 161
53
от 148
6
от 17
00:06:12
min/km
00:31:02
Start to 5km running115
от 161
106
от 148
14
от 17
-09:34:09
Running 5km - 9km56
от 163
52
от 150
7
от 17
00:05:19
min/km
00:21:17
Start to 9km running117
от 163
108
от 150
14
от 17
-09:55:26
Running 9km - 12.5km57
от 159
53
от 146
6
от 17
00:09:18
min/km
00:32:33
Start to 12.5km running115
от 159
106
от 146
14
от 17
-10:27:57
Running 12.5km - 16km48
от 160
45
от 147
5
от 17
00:10:08
min/km
00:35:28
Start to 17km running115
от 160
106
от 147
14
от 17
-11:03:28
Running 16km - 20km74
от 161
69
от 148
10
от 17
00:06:37
min/km
00:26:29
Running 20.2km - 21km34
от 161
31
от 148
7
от 17
00:04:01
min/km
00:03:13
Running52
от 161
48
от 148
7
от 17
00:07:20
min/km
02:26:49
Total110
от 161
102
от 148
14
от 17
-11:29:55


Certificate