Продължете към съдържанието

BIB: 215 
Даниил Дукат


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming54
от 195
49
от 180
10
от 31
00:01:48
min/100m
00:54:12
T1105
от 194
94
от 179
21
от 30
-00:06:04
Start to T1 out59
от 194
52
от 179
10
от 30
-01:00:16
Cycling 0km - 11km133
от 194
125
от 179
23
от 30
16.81
km/h
00:39:16
Start to 11km cycling77
от 194
69
от 179
16
от 30
-01:39:32
Cycling 11km - 28km133
от 192
125
от 177
24
от 30
14.32
km/h
01:11:14
Start to 28km cycling102
от 192
95
от 177
19
от 30
-02:50:48
Cycling 28km - 36km178
от 193
163
от 178
29
от 30
13.27
km/h
00:36:10
Start to 36km cycling125
от 193
116
от 178
21
от 30
-03:26:56
Cycling 36km - 56km118
от 193
110
от 178
20
от 30
16.82
km/h
01:11:21
Start to 56km cycling121
от 193
113
от 178
20
от 30
-04:38:17
Cycling 56km - 77km171
от 192
158
от 177
29
от 30
14.86
km/h
01:24:46
Start to 77km cycling134
от 192
125
от 177
20
от 30
-06:03:03
Cycling 77km - 105km152
от 182
141
от 168
28
от 30
11.90
km/h
02:21:09
Start to 105km cycling142
от 182
133
от 168
25
от 30
-08:24:13
Cycling 105km - 116km128
от 181
117
от 166
19
от 28
14.07
km/h
00:46:55
Cycling154
от 181
143
от 166
27
от 28
14.18
km/h
08:10:51
Start to T2 in140
от 181
131
от 166
22
от 28
-09:11:07
T2144
от 172
131
от 159
23
от 28
-00:08:38
Start to T2 out142
от 172
132
от 159
23
от 28
-09:19:45
Running 0km - 5km98
от 161
90
от 148
17
от 26
00:06:46
min/km
00:33:50
Start to 5km running131
от 161
122
от 148
22
от 26
-09:53:36
Running 5km - 9km112
от 163
101
от 150
19
от 26
00:06:00
min/km
00:24:01
Start to 9km running135
от 163
126
от 150
23
от 26
-10:17:37
Running 9km - 12.5km121
от 159
108
от 146
22
от 26
00:11:14
min/km
00:39:21
Start to 12.5km running131
от 159
122
от 146
22
от 26
-10:56:56
Running 12.5km - 16km101
от 160
91
от 147
18
от 26
00:11:32
min/km
00:40:22
Start to 17km running130
от 160
121
от 147
21
от 26
-11:37:21
Running 16km - 20km130
от 161
117
от 148
21
от 26
00:08:01
min/km
00:32:06
Running 20.2km - 21km151
от 161
138
от 148
25
от 26
00:06:18
min/km
00:05:03
Running112
от 161
102
от 148
20
от 26
00:08:29
min/km
02:49:40
Total132
от 161
123
от 148
20
от 26
-12:09:25


Certificate