Продължете към съдържанието

BIB: 216 
Александър Георгиев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming192
от 195
177
от 180
22
от 24
00:02:58
min/100m
01:29:03
T1149
от 194
135
от 179
14
от 24
-00:08:15
Start to T1 out190
от 194
175
от 179
23
от 24
-01:37:18
Cycling 0km - 11km119
от 194
112
от 179
13
от 24
17.05
km/h
00:38:42
Start to 11km cycling185
от 194
172
от 179
20
от 24
-02:16:00
Cycling 11km - 28km165
от 192
155
от 177
19
от 24
12.79
km/h
01:19:44
Start to 28km cycling177
от 192
163
от 177
20
от 24
-03:35:46
Cycling 28km - 36km86
от 193
81
от 178
9
от 24
19.91
km/h
00:24:06
Start to 36km cycling175
от 193
162
от 178
20
от 24
-03:59:50
Cycling 36km - 56km134
от 193
125
от 178
14
от 24
16.22
km/h
01:13:57
Start to 56km cycling169
от 193
156
от 178
18
от 24
-05:13:47
Cycling 56km - 77km112
от 192
104
от 177
12
от 23
17.44
km/h
01:12:15
Start to 77km cycling167
от 192
154
от 177
16
от 23
-06:26:02
Cycling 77km - 105km112
от 182
104
от 168
11
от 21
13.18
km/h
02:07:27
Start to 105km cycling149
от 182
139
от 168
15
от 21
-08:33:30
Cycling 105km - 116km141
от 181
129
от 166
16
от 20
13.68
km/h
00:48:13
Cycling120
от 181
111
от 166
13
от 20
14.99
km/h
07:44:24
Start to T2 in149
от 181
139
от 166
15
от 20
-09:21:42
T227
от 172
21
от 159
3
от 17
-00:02:44
Start to T2 out147
от 172
137
от 159
15
от 17
-09:24:26
Running 0km - 5km103
от 161
95
от 148
13
от 17
00:06:58
min/km
00:34:54
Start to 5km running138
от 161
128
от 148
15
от 17
-09:59:21
Running 5km - 9km118
от 163
107
от 150
15
от 17
00:06:04
min/km
00:24:16
Start to 9km running138
от 163
129
от 150
15
от 17
-10:23:37
Running 9km - 12.5km89
от 159
81
от 146
10
от 17
00:10:21
min/km
00:36:14
Start to 12.5km running137
от 159
128
от 146
15
от 17
-10:59:49
Running 12.5km - 16km118
от 160
106
от 147
15
от 17
00:12:07
min/km
00:42:27
Start to 17km running135
от 160
126
от 147
15
от 17
-11:42:19
Running 16km - 20km108
от 161
98
от 148
14
от 17
00:07:28
min/km
00:29:54
Running 20.2km - 21km119
от 161
109
от 148
15
от 17
00:05:18
min/km
00:04:14
Running105
от 161
95
от 148
11
от 17
00:08:23
min/km
02:47:45
Total135
от 161
126
от 148
15
от 17
-12:12:11


Certificate