Продължете към съдържанието

BIB: 217 
Popa Madalin


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming161
от 195
149
от 180
23
от 27
00:02:22
min/100m
01:11:24
T1127
от 194
115
от 179
19
от 27
-00:07:07
Start to T1 out158
от 194
146
от 179
22
от 27
-01:18:31
Cycling 0km - 11km120
от 194
113
от 179
21
от 27
17.04
km/h
00:38:44
Start to 11km cycling153
от 194
142
от 179
22
от 27
-01:57:15
Cycling 11km - 28km122
от 192
115
от 177
21
от 27
14.72
km/h
01:09:18
Start to 28km cycling143
от 192
133
от 177
22
от 27
-03:06:35
Cycling 28km - 36km128
от 193
117
от 178
21
от 26
17.71
km/h
00:27:06
Start to 36km cycling139
от 193
129
от 178
20
от 26
-03:33:39
Cycling 36km - 56km123
от 193
114
от 178
21
от 27
16.64
km/h
01:12:07
Start to 56km cycling135
от 193
127
от 178
21
от 27
-04:45:46
Cycling 56km - 77km140
от 192
129
от 177
19
от 27
16.40
km/h
01:16:48
Start to 77km cycling132
от 192
123
от 177
21
от 27
-06:02:34
Cycling 77km - 105km137
от 182
126
от 168
22
от 26
12.28
km/h
02:16:50
Start to 105km cycling138
от 182
129
от 168
21
от 26
-08:19:25
Cycling 105km - 116km137
от 181
125
от 166
21
от 26
13.78
km/h
00:47:54
Cycling126
от 181
117
от 166
20
от 26
14.85
km/h
07:48:47
Start to T2 in134
от 181
125
от 166
21
от 26
-09:07:18
T2164
от 172
151
от 159
25
от 27
-00:13:13
Start to T2 out143
от 172
133
от 159
22
от 27
-09:20:31
Running 0km - 5km71
от 161
66
от 148
7
от 23
00:06:20
min/km
00:31:41
Start to 5km running128
от 161
119
от 148
18
от 23
-09:52:13
Running 5km - 9km74
от 163
68
от 150
9
от 24
00:05:32
min/km
00:22:09
Start to 9km running129
от 163
120
от 150
20
от 24
-10:14:22
Running 9km - 12.5km86
от 159
78
от 146
12
от 23
00:10:13
min/km
00:35:47
Start to 12.5km running125
от 159
116
от 146
20
от 23
-10:50:07
Running 12.5km - 16km86
от 160
78
от 147
15
от 23
00:11:05
min/km
00:38:49
Start to 17km running125
от 160
116
от 147
20
от 23
-11:28:59
Running 16km - 20km111
от 161
101
от 148
17
от 23
00:07:31
min/km
00:30:04
Running 20.2km - 21km91
от 161
84
от 148
13
от 23
00:04:50
min/km
00:03:52
Running86
от 161
80
от 148
12
от 23
00:07:55
min/km
02:38:30
Total126
от 161
117
от 148
20
от 23
-11:59:01


Certificate