Продължете към съдържанието

BIB: 218 
Методи Манолов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming183
от 195
170
от 180
32
от 34
00:02:42
min/100m
01:21:10
T1193
от 194
178
от 179
34
от 34
-00:19:01
Start to T1 out191
от 194
176
от 179
33
от 34
-01:40:11
Cycling 0km - 11km194
от 194
179
от 179
34
от 34
9.04
km/h
01:13:01
Start to 11km cycling193
от 194
178
от 179
34
от 34
-02:53:12
Cycling 11km - 28km179
от 192
165
от 177
28
от 32
11.76
km/h
01:26:41
Start to 28km cycling192
от 192
177
от 177
32
от 32
-04:19:55
Cycling 28km - 36km184
от 193
169
от 178
30
от 34
12.68
km/h
00:37:52
Start to 36km cycling193
от 193
178
от 178
34
от 34
-04:57:45
Cycling 36km - 56km176
от 193
163
от 178
33
от 33
13.61
km/h
01:28:08
Start to 56km cycling193
от 193
178
от 178
33
от 33
-06:25:53
Cycling 56km - 77km187
от 192
172
от 177
31
от 33
12.64
km/h
01:39:41
Start to 77km cycling192
от 192
177
от 177
33
от 33
-08:05:34