Продължете към съдържанието

BIB: 219 
Ionut Stoica


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming61
от 195
56
от 180
12
от 31
00:01:49
min/100m
00:54:48
T1146
от 194
132
от 179
24
от 30
-00:07:58
Start to T1 out71
от 194
63
от 179
12
от 30
-01:02:46
Cycling 0km - 11km122
от 194
115
от 179
21
от 30
16.98
km/h
00:38:52
Start to 11km cycling85
от 194
77
от 179
17
от 30
-01:41:38
Cycling 11km - 28km123
от 192
116
от 177
22
от 30
14.65
km/h
01:09:37
Start to 28km cycling103
от 192
96
от 177
20
от 30
-02:51:17
Cycling 28km - 36km134
от 193
123
от 178
24
от 30
17.34
km/h
00:27:40
Start to 36km cycling106
от 193
99
от 178
20
от 30
-03:18:55
Cycling 36km - 56km121
от 193
112
от 178
21
от 30
16.78
km/h
01:11:30
Start to 56km cycling110
от 193
103
от 178
19
от 30
-04:30:25
Cycling 56km - 77km111
от 192
103
от 177
19
от 30
17.46
km/h
01:12:09
Start to 77km cycling107
от 192
100
от 177
19
от 30
-05:42:34
Cycling 77km - 105km90
от 182
84
от 168
15
от 30
14.00
km/h
01:59:59
Start to 105km cycling102
от 182
95
от 168
17
от 30
-07:42:34
Cycling 105km - 116km135
от 181
123
от 166
20
от 28
13.84
km/h
00:47:40
Cycling113
от 181
105
от 166
16
от 28
15.55
km/h
07:27:27
Start to T2 in105
от 181
98
от 166
16
от 28
-08:30:13
T2111
от 172
98
от 159
17
от 28
-00:05:52
Start to T2 out104
от 172
97
от 159
16
от 28
-08:36:05
Running 0km - 5km131
от 161
121
от 148
22
от 26
00:07:33
min/km
00:37:49
Start to 5km running105
от 161
97
от 148
16
от 26
-09:13:55
Running 5km - 9km59
от 163
55
от 150
10
от 26
00:05:20
min/km
00:21:22
Start to 9km running104
от 163
96
от 150
15
от 26
-09:35:17
Running 9km - 12.5km138
от 159
125
от 146
24
от 26
00:12:03
min/km
00:42:13
Start to 12.5km running108
от 159
100
от 146
16
от 26
-10:17:28
Running 12.5km - 16km138
от 160
125
от 147
23
от 26
00:13:03
min/km
00:45:41
Start to 17km running114
от 160
105
от 147
17
от 26
-11:03:12
Running 16km - 20km146
от 161
133
от 148
24
от 26
00:08:47
min/km
00:35:08
Running 20.2km - 21km146
от 161
133
от 148
22
от 26
00:06:08
min/km
00:04:54
Running138
от 161
125
от 148
23
от 26
00:09:06
min/km
03:02:13
Total117
от 161
108
от 148
17
от 26
-11:38:18


Certificate