Продължете към съдържанието

BIB: 220 
Боян Тодоров


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming102
от 195
94
от 180
15
от 34
00:02:00
min/100m
01:00:06
T1100
от 194
90
от 179
18
от 34
-00:06:02
Start to T1 out93
от 194
85
от 179
16
от 34
-01:06:08
Cycling 0km - 11km79
от 194
75
от 179
16
от 34
18.73
km/h
00:35:14
Start to 11km cycling83
от 194
75
от 179
14
от 34
-01:41:22
Cycling 11km - 28km91
от 192
87
от 177
17
от 32
15.98
km/h
01:03:50
Start to 28km cycling90
от 192
83
от 177
17
от 32
-02:45:14
Cycling 28km - 36km97
от 193
92
от 178
18
от 34
19.35
km/h
00:24:48
Start to 36km cycling89
от 193
82
от 178
17
от 34
-03:10:00
Cycling 36km - 56km110
от 193
104
от 178
23
от 33
17.15
km/h
01:09:59
Start to 56km cycling100
от 193
93
от 178
19
от 33
-04:19:59
Cycling 56km - 77km94
от 192
89
от 177
18
от 33
18.33
km/h
01:08:45
Start to 77km cycling95
от 192
88
от 177
19
от 33
-05:28:44
Cycling 77km - 105km106
от 182
99
от 168
20
от 31
13.46
km/h
02:04:50
Start to 105km cycling93
от 182
87
от 168
17
от 31
-07:33:35
Cycling 105km - 116km27
от 181
27
от 166
4
от 31
17.52
km/h
00:37:40
Cycling92
от 181
87
от 166
17
от 31
16.37
km/h
07:05:06
Start to T2 in92
от 181
86
от 166
17
от 31
-08:11:14
T2126
от 172
113
от 159
25
от 31
-00:06:58
Start to T2 out94
от 172
87
от 159
17
от 31
-08:18:12
Running 0km - 5km96
от 161
88
от 148
19
от 28
00:06:45
min/km
00:33:46
Start to 5km running89
от 161
82
от 148
17
от 28
-08:51:59
Running 5km - 9km110
от 163
99
от 150
22
от 29
00:05:59
min/km
00:23:58
Start to 9km running93
от 163
86
от 150
18
от 29
-09:15:57
Running 9km - 12.5km115
от 159
103
от 146
23
от 29
00:11:01
min/km
00:38:36
Start to 12.5km running94
от 159
87
от 146
18
от 29
-09:54:31
Running 12.5km - 16km123
от 160
111
от 147
19
от 29
00:12:13
min/km
00:42:48
Start to 17km running94
от 160
87
от 147
18
от 29
-10:37:22
Running 16km - 20km135
от 161
122
от 148
22
от 29
00:08:12
min/km
00:32:49
Running 20.2km - 21km141
от 161
128
от 148
25
от 29
00:05:50
min/km
00:04:40
Running120
от 161
108
от 148
23
от 29
00:08:35
min/km
02:51:57
Total97
от 161
89
от 148
19
от 29
-11:10:09


Certificate