Продължете към съдържанието

BIB: 222 
Kristian Mariyanov


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming160
от 195
148
от 180
29
от 34
00:02:22
min/100m
01:11:01
T1139
от 194
125
от 179
25
от 34
-00:07:29
Start to T1 out157
от 194
145
от 179
30
от 34
-01:18:30
Cycling 0km - 11km131
от 194
123
от 179
24
от 34
16.84
km/h
00:39:11
Start to 11km cycling155
от 194
143
от 179
28
от 34
-01:57:41
Cycling 11km - 28km96
от 192
91
от 177
18
от 32
15.84
km/h
01:04:24
Start to 28km cycling130
от 192
120
от 177
21
от 32
-03:02:07
Cycling 28km - 36km93
от 193
88
от 178
17
от 34
19.63
km/h
00:24:27
Start to 36km cycling120
от 193
111
от 178
20
от 34
-03:26:32
Cycling 36km - 56km71
от 193
70
от 178
15
от 33
19.46
km/h
01:01:40
Start to 56km cycling107
от 193
100
от 178
21
от 33
-04:28:12
Cycling 56km - 77km108
от 192
101
от 177
21
от 33
17.66
km/h
01:11:21
Start to 77km cycling105
от 192
98
от 177
20
от 33
-05:39:33
Cycling 77km - 105km105
от 182
98
от 168
19
от 31
13.46
km/h
02:04:48
Start to 105km cycling104
от 182
97
от 168
19
от 31
-07:44:22
Cycling 105km - 116km113
от 181
104
от 166
20
от 31
14.40
km/h
00:45:50
Cycling98
от 181
93
от 166
19
от 31
16.12
km/h
07:11:41
Start to T2 in104
от 181
97
от 166
19
от 31
-08:30:11
T295
от 172
82
от 159
17
от 31
-00:05:29
Start to T2 out103
от 172
96
от 159
19
от 31
-08:35:40
Running 0km - 5km119
от 161
110
от 148
23
от 28
00:07:13
min/km
00:36:07
Start to 5km running101
от 161
94
от 148
19
от 28
-09:11:48
Running 5km - 9km123
от 163
112
от 150
24
от 29
00:06:09
min/km
00:24:37
Start to 9km running105
от 163
97
от 150
21
от 29
-09:36:25
Running 9km - 12.5km106
от 159
95
от 146
20
от 29
00:10:50
min/km
00:37:55
Start to 12.5km running106
от 159
98
от 146
21
от 29
-10:14:18
Running 12.5km - 16km126
от 160
114
от 147
21
от 29
00:12:18
min/km
00:43:06
Start to 17km running106
от 160
98
от 147
21
от 29
-10:57:27
Running 16km - 20km132
от 161
119
от 148
21
от 29
00:08:04
min/km
00:32:17
Running 20.2km - 21km130
от 161
118
от 148
24
от 29
00:05:30
min/km
00:04:24
Running124
от 161
112
от 148
24
от 29
00:08:42
min/km
02:54:02
Total108
от 161
100
от 148
22
от 29
-11:29:42


Certificate