Продължете към съдържанието

BIB: 223 
Vladimir Yovchev


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming190
от 195
176
от 180
21
от 24
00:02:53
min/100m
01:26:58
T1143
от 194
129
от 179
13
от 24
-00:07:49
Start to T1 out186
от 194
172
от 179
21
от 24
-01:34:47
Cycling 0km - 11km186
от 194
172
от 179
21
от 24
13.69
km/h
00:48:12
Start to 11km cycling188
от 194
174
от 179
22
от 24
-02:22:59
Cycling 11km - 28km185
от 192
171
от 177
23
от 24
11.39
km/h
01:29:34
Start to 28km cycling187
от 192
173
от 177
23
от 24
-03:52:35
Cycling 28km - 36km151
от 193
139
от 178
17
от 24
16.17
km/h
00:29:41
Start to 36km cycling187
от 193
173
от 178
23
от 24
-04:22:14
Cycling 36km - 56km181
от 193
168
от 178
20
от 24
13.03
km/h
01:32:06
Start to 56km cycling190
от 193
176
от 178
23
от 24
-05:54:20
Cycling 56km - 77km189
от 192
174
от 177
23
от 23
12.02
km/h
01:44:47
Start to 77km cycling187
от 192
173
от 177
22
от 23
-07:39:07