Продължете към съдържанието

BIB: 224 
Danail Gergov


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming170
от 195
157
от 180
18
от 24
00:02:28
min/100m
01:14:27
T1163
от 194
148
от 179
19
от 24
-00:08:50
Start to T1 out171
от 194
158
от 179
18
от 24
-01:23:17
Cycling 0km - 11km167
от 194
156
от 179
18
от 24
15.72
km/h
00:41:59
Start to 11km cycling172
от 194
160
от 179
18
от 24
-02:05:16
Cycling 11km - 28km114
от 192
107
от 177
13
от 24
15.07
km/h
01:07:40
Start to 28km cycling159
от 192
148
от 177
19
от 24
-03:12:58
Cycling 28km - 36km146
от 193
134
от 178
16
от 24
16.46
km/h
00:29:10
Start to 36km cycling154
от 193
143
от 178
16
от 24
-03:42:06
Cycling 36km - 56km112
от 193
105
от 178
11
от 24
17.11
km/h
01:10:06
Start to 56km cycling144
от 193
134
от 178
14
от 24
-04:52:12
Cycling 56km - 77km121
от 192
112
от 177
13
от 23
17.08
km/h
01:13:47
Start to 77km cycling142
от 192
133
от 177
14
от 23
-06:05:59
Cycling 77km - 105km86
от 182
81
от 168
8
от 21
14.34
km/h
01:57:09
Start to 105km cycling119
от 182
110
от 168
13
от 21
-08:03:09
Cycling 105km - 116km88
от 181
82
от 166
10
от 20
15.29
km/h
00:43:09
Cycling106
от 181
99
от 166
11
от 20
15.71
km/h
07:23:00
Start to T2 in117
от 181
108
от 166
12
от 20
-08:46:17
T2128
от 172
115
от 159
13
от 17
-00:07:13
Start to T2 out117
от 172
108
от 159
12
от 17
-08:53:30
Running 0km - 5km97
от 161
89
от 148
12
от 17
00:06:46
min/km
00:33:50
Start to 5km running113
от 161
104
от 148
13
от 17
-09:27:21
Running 5km - 9km57
от 163
53
от 150
8
от 17
00:05:20
min/km
00:21:21
Start to 9km running114
от 163
105
от 150
13
от 17
-09:48:42
Running 9km - 12.5km78
от 159
70
от 146
8
от 17
00:09:56
min/km
00:34:49
Start to 12.5km running111
от 159
102
от 146
13
от 17
-10:23:29
Running 12.5km - 16km76
от 160
70
от 147
10
от 17
00:10:50
min/km
00:37:57
Start to 17km running111
от 160
102
от 147
13
от 17
-11:01:29
Running 16km - 20km93
от 161
86
от 148
11
от 17
00:07:05
min/km
00:28:20
Running 20.2km - 21km95
от 161
88
от 148
13
от 17
00:04:56
min/km
00:03:57
Running83
от 161
77
от 148
9
от 17
00:07:48
min/km
02:36:17
Total109
от 161
101
от 148
13
от 17
-11:29:47


Certificate