Продължете към съдържанието

BIB: 231 
Тони Иванов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming57
от 195
52
от 180
7
от 24
00:01:48
min/100m
00:54:24
T1160
от 194
145
от 179
17
от 24
-00:08:40
Start to T1 out74
от 194
66
от 179
9
от 24
-01:03:04
Cycling 0km - 11km165
от 194
154
от 179
17
от 24
15.88
km/h
00:41:34
Start to 11km cycling100
от 194
92
от 179
9
от 24
-01:44:38
Cycling 11km - 28km160
от 192
150
от 177
18
от 24
13.08
km/h
01:18:00
Start to 28km cycling133
от 192
123
от 177
15
от 24
-03:02:40
Cycling 28km - 36km171
от 193
157
от 178
20
от 24
14.57
km/h
00:32:57
Start to 36km cycling146
от 193
136
от 178
15
от 24
-03:35:35
Cycling 36km - 56km187
от 193
173
от 178
23
от 24
12.54
km/h
01:35:43
Start to 56km cycling166
от 193
153
от 178
17
от 24
-05:11:18
Cycling 56km - 77km176
от 192
162
от 177
18
от 23
14.36
km/h
01:27:45
Start to 77km cycling172
от 192
159
от 177
18
от 23
-06:39:03
Cycling 77km - 105km174
от 182
161
от 168
19
от 21
10.29
km/h
02:43:13
Start to 105km cycling174
от 182
161
от 168
18
от 21
-09:22:17
Cycling 105km - 116km152
от 181
140
от 166
18
от 20
13.28
km/h
00:49:41
Cycling177
от 181
163
от 166
20
от 20
12.68
km/h
09:08:53
Start to T2 in174
от 181
160
от 166
19
от 20
-10:11:57