Продължете към съдържанието

BIB: 226 
Самуил Иванов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming195
от 195
180
от 180
24
от 24
00:03:25
min/100m
01:42:52
T1171
от 194
156
от 179
22
от 24
-00:09:29
Start to T1 out193
от 194
178
от 179
24
от 24
-01:52:21
Cycling 0km - 11km187
от 194
173
от 179
22
от 24
13.64
km/h
00:48:22
Start to 11km cycling192
от 194
177
от 179
24
от 24
-02:40:43
Cycling 11km - 28km99
от 192
93
от 177
11
от 24
15.77
km/h
01:04:40
Start to 28km cycling185
от 192
171
от 177
22
от 24
-03:45:25
Cycling 28km - 36km121
от 193
111
от 178
13
от 24
18.28
km/h
00:26:15
Start to 36km cycling180
от 193
166
от 178
21
от 24
-04:11:38
Cycling 36km - 56km129
от 193
120
от 178
12
от 24
16.47
km/h
01:12:52
Start to 56km cycling176
от 193
163
от 178
21
от 24
-05:24:30
Cycling 56km - 77km93
от 192
88
от 177
9
от 23
18.41
km/h
01:08:27
Start to 77km cycling168
от 192
155
от 177
17
от 23
-06:32:57
Cycling 77km - 105km164
от 182
152
от 168
17
от 21
11.08
km/h
02:31:33
Start to 105km cycling166
от 182
153
от 168
17
от 21
-09:04:31
Cycling 105km - 116km44
от 181
40
от 166
3
от 20
16.91
km/h
00:39:02
Cycling130
от 181
121
от 166
16
от 20
14.77
km/h
07:51:11
Start to T2 in164
от 181
151
от 166
17
от 20
-09:43:32
T273
от 172
62
от 159
9
от 17
-00:04:26
Start to T2 out160
от 172
147
от 159
16
от 17
-09:47:58
Running 0km - 5km93
от 161
85
от 148
11
от 17
00:06:40
min/km
00:33:24
Start to 5km running152
от 161
140
от 148
16
от 17
-10:21:23
Running 5km - 9km26
от 163
25
от 150
4
от 17
00:04:47
min/km
00:19:11
Start to 9km running153
от 163
141
от 150
16
от 17
-10:40:34
Running 9km - 12.5km60
от 159
55
от 146
7
от 17
00:09:21
min/km
00:32:45
Start to 12.5km running148
от 159
136
от 146
16
от 17
-11:13:17
Running 12.5km - 16km68
от 160
63
от 147
9
от 17
00:10:32
min/km
00:36:53
Start to 17km running145
от 160
134
от 147
16
от 17
-11:50:13
Running 16km - 20km71
от 161
66
от 148
9
от 17
00:06:34
min/km
00:26:18
Running 20.2km - 21km23
от 161
22
от 148
5
от 17
00:03:51
min/km
00:03:05
Running58
от 161
54
от 148
8
от 17
00:07:25
min/km
02:28:31
Total142
от 161
132
от 148
16
от 17
-12:16:29


Certificate