Продължете към съдържанието

BIB: 37 
Мишел Георгиева


Сплит Общо Жена F 18-29 Темпо Време
Swimming12
от 195
2
от 15
1
от 4
00:01:30
min/100m
00:45:16
T142
от 194
8
от 15
2
от 4
-00:03:58
Start to T1 out15
от 194
4
от 15
2
от 4
-00:49:14
Cycling 0km - 11km54
от 194
2
от 15
1
от 4
19.55
km/h
00:33:45
Start to 11km cycling21
от 194
2
от 15
1
от 4
-01:22:59
Cycling 11km - 28km71
от 192
2
от 15
1
от 4
17.10
km/h
00:59:39
Start to 28km cycling28
от 192
2
от 15
1
от 4
-02:22:40
Cycling 28km - 36km61
от 193
3
от 15
1
от 4
21.61
km/h
00:22:12
Start to 36km cycling30
от 193
2
от 15
1
от 4
-02:44:50
Cycling 36km - 56km120
от 193
9
от 15
2
от 4
16.80
km/h
01:11:26
Start to 56km cycling56
от 193
3
от 15
1
от 4
-03:56:16
Cycling 56km - 77km52
от 192
2
от 15
1
от 4
20.57
km/h
01:01:15
Start to 77km cycling53
от 192
2
от 15
1
от 4
-04:57:31
Cycling 77km - 105km74
от 182
5
от 14
1
от 4
15.01
km/h
01:51:56
Start to 105km cycling58
от 182
3
от 14
1
от 4
-06:49:28
Cycling 105km - 116km87
от 181
6
от 15
2
от 4
15.30
km/h
00:43:07
Cycling69
от 181
4
от 15
1
от 4
17.26
km/h
06:43:20
Start to T2 in63
от 181
4
от 15
1
от 4
-07:32:34
T244
от 172
9
от 13
2
от 4
-00:03:22
Start to T2 out59
от 172
4
от 13
1
от 4
-07:35:56
Running 0km - 5km81
от 161
7
от 13
2
от 4
00:06:27
min/km
00:32:17
Start to 5km running58
от 161
4
от 13
1
от 4
-08:08:14
Running 5km - 9km90
от 163
8
от 13
2
от 4
00:05:44
min/km
00:22:59
Start to 9km running58
от 163
4
от 13
1
от 4
-08:31:13
Running 9km - 12.5km73
от 159
8
от 13
2
от 4
00:09:42
min/km
00:34:00
Start to 12.5km running58
от 159
4
от 13
1
от 4
-09:05:11
Running 12.5km - 16km80
от 160
7
от 13
2
от 4
00:10:53
min/km
00:38:08
Start to 17km running59
от 160
4
от 13
1
от 4
-09:43:22
Running 16km - 20km48
от 161
4
от 13
1
от 4
00:06:17
min/km
00:25:09
Running 20.2km - 21km54
от 161
6
от 13
1
от 4
00:04:21
min/km
00:03:29
Running68
от 161
5
от 13
1
от 4
00:07:37
min/km
02:32:33
Total55
от 161
4
от 13
1
от 4
-10:08:29


Certificate