Продължете към съдържанието

BIB: 29 
Екатерина Можейко


Сплит Общо Жена F 45-49 Темпо Време
Swimming80
от 195
8
от 15
2
от 3
00:01:55
min/100m
00:57:37
T132
от 194
7
от 15
3
от 3
-00:03:21
Start to T1 out62
от 194
8
от 15
2
от 3
-01:00:58
Cycling 0km - 11km89
от 194
6
от 15
1
от 3
18.23
km/h
00:36:11
Start to 11km cycling67
от 194
8
от 15
2
от 3
-01:37:09
Cycling 11km - 28km86
от 192
3
от 15
1
от 3
16.39
km/h
01:02:14
Start to 28km cycling73
от 192
7
от 15
2
от 3
-02:39:25
Cycling 28km - 36km78
от 193
4
от 15
1
от 3
20.37
km/h
00:23:33
Start to 36km cycling74
от 193
6
от 15
2
от 3
-03:02:56
Cycling 36km - 56km82
от 193
5
от 15
2
от 3
18.80
km/h
01:03:49
Start to 56km cycling78
от 193
6
от 15
2
от 3
-04:06:45
Cycling 56km - 77km100
от 192
7
от 15
2
от 3
17.95
km/h
01:10:12
Start to 77km cycling82
от 192
6
от 15
2
от 3
-05:16:57
Cycling 77km - 105km71
от 182
3
от 14
1
от 3
15.11
km/h
01:51:11
Start to 105km cycling75
от 182
5
от 14
1
от 3
-07:08:09
Cycling 105km - 116km91
от 181
7
от 15
1
от 3
15.22
km/h
00:43:21
Cycling80
от 181
5
от 15
1
от 3
16.95
km/h
06:50:31
Start to T2 in75
от 181
5
от 15
1
от 3
-07:51:29
T228
от 172
7
от 13
3
от 3
-00:02:45
Start to T2 out71
от 172
5
от 13
1
от 3
-07:54:14
Running 0km - 5km52
от 161
2
от 13
1
от 3
00:06:11
min/km
00:30:57
Start to 5km running64
от 161
5
от 13
1
от 3
-08:25:12
Running 5km - 9km33
от 163
2
от 13
1
от 3
00:04:59
min/km
00:19:56
Start to 9km running64
от 163
5
от 13
1
от 3
-08:45:08
Running 9km - 12.5km58
от 159
5
от 13
1
от 3
00:09:18
min/km
00:32:34
Start to 12.5km running63
от 159
5
от 13
1
от 3
-09:17:40
Running 12.5km - 16km51
от 160
4
от 13
1
от 3
00:10:11
min/km
00:35:39
Start to 17km running63
от 160
5
от 13
1
от 3
-09:53:22
Running 16km - 20km34
от 161
2
от 13
1
от 3
00:06:00
min/km
00:24:01
Running 20.2km - 21km25
от 161
2
от 13
1
от 3
00:03:51
min/km
00:03:05
Running44
от 161
3
от 13
1
от 3
00:07:09
min/km
02:23:07
Total60
от 161
5
от 13
1
от 3
-10:17:21


Certificate