Продължете към съдържанието

BIB: 227 
Валентин Милков


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming6
от 195
6
от 180
1
от 31
00:01:18
min/100m
00:39:00
T111
от 194
9
от 179
2
от 30
-00:02:22
Start to T1 out3
от 194
3
от 179
1
от 30
-00:41:22
Cycling 0km - 11km111
от 194
104
от 179
20
от 30
17.37
km/h
00:37:59
Start to 11km cycling7
от 194
7
от 179
1
от 30
-01:19:21
Cycling 11km - 28km120
от 192
113
от 177
21
от 30
14.77
km/h
01:09:04
Start to 28km cycling41
от 192
39
от 177
7
от 30
-02:28:27
Cycling 28km - 36km109
от 193
101
от 178
20
от 30
18.73
km/h
00:25:37
Start to 36km cycling53
от 193
50
от 178
12
от 30
-02:54:02
Cycling 36km - 56km161
от 193
151
от 178
27
от 30
15.19
km/h
01:19:00
Start to 56km cycling88
от 193
81
от 178
16
от 30
-04:13:02
Cycling 56km - 77km152
от 192
140
от 177
26
от 30
15.67
km/h
01:20:23
Start to 77km cycling100
от 192
93
от 177
18
от 30
-05:33:25
Cycling 77km - 105km138
от 182
127
от 168
24
от 30
12.25
km/h
02:17:07
Start to 105km cycling108
от 182
101
от 168
18
от 30
-07:50:33
Cycling 105km - 116km175
от 181
161
от 166
28
от 28
11.29
km/h
00:58:26
Cycling150
от 181
139
от 166
25
от 28
14.27
km/h
08:07:36
Start to T2 in118
от 181
109
от 166
18
от 28
-08:48:58
T290
от 172
77
от 159
12
от 28
-00:05:19
Start to T2 out118
от 172
109
от 159
18
от 28
-08:54:17
Running 0km - 5km149
от 161
137
от 148
26
от 26
00:08:16
min/km
00:41:23
Start to 5km running118
от 161
109
от 148
18
от 26
-09:35:41
Running 5km - 9km155
от 163
142
от 150
26
от 26
00:07:16
min/km
00:29:04
Start to 9km running122
от 163
113
от 150
18
от 26
-10:04:45
Running 9km - 12.5km157
от 159
144
от 146
26
от 26
00:15:08
min/km
00:53:01
Start to 12.5km running134
от 159
125
от 146
23
от 26
-10:57:44
Running 12.5km - 16km154
от 160
141
от 147
26
от 26
00:14:35
min/km
00:51:03
Start to 17km running142
от 160
131
от 147
24
от 26
-11:48:50
Running 16km - 20km158
от 161
145
от 148
26
от 26
00:10:36
min/km
00:42:26
Running 20.2km - 21km156
от 161
143
от 148
26
от 26
00:06:58
min/km
00:05:34
Running161
от 161
148
от 148
26
от 26
00:10:50
min/km
03:36:57
Total152
от 161
140
от 148
26
от 26
-12:31:14


Certificate