Продължете към съдържанието

BIB: 43 
Емил Пенджуров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming74
от 195
68
от 180
15
от 46
00:01:53
min/100m
00:56:45
T170
от 194
60
от 179
13
от 46
-00:04:39
Start to T1 out66
от 194
58
от 179
12
от 46
-01:01:24
Cycling 0km - 11km15
от 194
15
от 179
3
от 46
22.00
km/h
00:30:00
Start to 11km cycling43
от 194
38
от 179
8
от 46
-01:31:24
Cycling 11km - 28km15
от 192
15
от 177
3
от 46
20.69
km/h
00:49:18
Start to 28km cycling23
от 192
22
от 177
4
от 46
-02:20:44
Cycling 28km - 36km12
от 193
12
от 178
1
от 46
25.71
km/h
00:18:40
Start to 36km cycling21
от 193
20
от 178
4
от 46
-02:39:22
Cycling 36km - 56km11
от 193
11
от 178
2
от 46
23.77
km/h
00:50:29
Start to 56km cycling16
от 193
15
от 178
3
от 46
-03:29:51
Cycling 56km - 77km16
от 192
16
от 177
4
от 46
23.28
km/h
00:54:07
Start to 77km cycling14
от 192
14
от 177
3
от 46
-04:23:58
Cycling 77km - 105km29
от 182
28
от 168
8
от 43
17.72
km/h
01:34:49
Start to 105km cycling14
от 182
14
от 168
3
от 43
-05:58:48
Cycling 105km - 116km8
от 181
8
от 166
3
от 43
19.31
km/h
00:34:11
Cycling16
от 181
16
от 166
3
от 43
20.99
km/h
05:31:34
Start to T2 in14
от 181
14
от 166
3
от 43
-06:32:58
T2116
от 172
103
от 159
24
от 40
-00:06:12
Start to T2 out16
от 172
16
от 159
3
от 40
-06:39:10
Running 0km - 5km33
от 161
32
от 148
8
от 39
00:05:46
min/km
00:28:51
Start to 5km running16
от 161
16
от 148
3
от 39
-07:08:02
Running 5km - 9km48
от 163
44
от 150
10
от 39
00:05:10
min/km
00:20:41
Start to 9km running17
от 163
17
от 150
3
от 39
-07:28:43
Running 9km - 12.5km43
от 159
42
от 146
12
от 37
00:08:55
min/km
00:31:13
Start to 12.5km running20
от 159
20
от 146
5
от 37
-07:59:54
Running 12.5km - 16km96
от 160
87
от 147
22
от 37
00:11:23
min/km
00:39:51
Start to 17km running22
от 160
22
от 147
4
от 37
-08:39:48
Running 16km - 20km138
от 161
125
от 148
32
от 38
00:08:24
min/km
00:33:39
Running 20.2km - 21km102
от 161
95
от 148
24
от 38
00:05:04
min/km
00:04:03
Running72
от 161
66
от 148
19
от 38
00:07:42
min/km
02:34:15
Total25
от 161
25
от 148
6
от 38
-09:13:25


Certificate