Продължете към съдържанието

BIB: 81 
Мартин Геков


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming173
от 195
160
от 180
43
от 46
00:02:30
min/100m
01:15:20
T1170
от 194
155
от 179
39
от 46
-00:09:25
Start to T1 out174
от 194
161
от 179
44
от 46
-01:24:45
Cycling 0km - 11km132
от 194
124
от 179
28
от 46
16.83
km/h
00:39:12
Start to 11km cycling168
от 194
156
от 179
41
от 46
-02:03:57
Cycling 11km - 28km149
от 192
140
от 177
37
от 46
13.70
km/h
01:14:27
Start to 28km cycling167
от 192
155
от 177
41
от 46
-03:18:26
Cycling 28km - 36km143
от 193
132
от 178
33
от 46
16.54
km/h
00:29:01
Start to 36km cycling165
от 193
153
от 178
41
от 46
-03:47:25
Cycling 36km - 56km174
от 193
162
от 178
42
от 46
13.72
km/h
01:27:27
Start to 56km cycling170
от 193
157
от 178
40
от 46
-05:14:52
Cycling 56km - 77km165
от 192
152
от 177
39
от 46
15.17
km/h
01:23:03
Start to 77km cycling171
от 192
158
от 177
40
от 46
-06:37:55
Cycling 77km - 105km161
от 182
149
от 168
38
от 43
11.40
km/h
02:27:23
Start to 105km cycling169
от 182
156
от 168
40
от 43
-09:05:19
Cycling 105km - 116km138
от 181
126
от 166
32
от 43
13.76
km/h
00:47:58
Cycling163
от 181
151
от 166
37
от 43
13.69
km/h
08:28:31
Start to T2 in168
от 181
155
от 166
40
от 43
-09:53:16
T2120
от 172
107
от 159
25
от 40
-00:06:28
Start to T2 out167
от 172
154
от 159
39
от 40
-09:59:44
Running 0km - 5km126
от 161
116
от 148
28
от 39
00:07:24
min/km
00:37:03
Start to 5km running160
от 161
147
от 148
39
от 39
-10:36:48
Running 5km - 9km143
от 163
131
от 150
33
от 39
00:06:32
min/km
00:26:11
Start to 9km running161
от 163
148
от 150
38
от 39
-11:02:59
Running 20.2km - 21km157
от 161
144
от 148
38
от 38
00:07:05
min/km
00:05:40
Running1
от 161
1
от 148
1
от 38
00:05:22
min/km
01:47:21
Total122
от 161
113
от 148
26
от 38
-11:47:05


Certificate