Продължете към съдържанието

BIB: 229 
Лазар Пипков


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming37
от 195
32
от 180
6
от 34
00:01:43
min/100m
00:51:44
T124
от 194
18
от 179
3
от 34
-00:02:57
Start to T1 out33
от 194
28
от 179
5
от 34
-00:54:41
Cycling 0km - 11km7
от 194
7
от 179
2
от 34
22.81
km/h
00:28:55
Start to 11km cycling22
от 194
20
от 179
5
от 34
-01:23:36
Cycling 11km - 28km10
от 192
10
от 177
2
от 32
21.32
km/h
00:47:50
Start to 28km cycling14
от 192
14
от 177
2
от 32
-02:11:28
Cycling 28km - 36km15
от 193
15
от 178
2
от 34
25.44
km/h
00:18:51
Start to 36km cycling13
от 193
13
от 178
2
от 34
-02:30:17
Cycling 36km - 56km12
от 193
12
от 178
3
от 33
23.74
km/h
00:50:32
Start to 56km cycling10
от 193
10
от 178
3
от 33
-03:20:49
Cycling 56km - 77km11
от 192
11
от 177
2
от 33
23.46
km/h
00:53:43
Start to 77km cycling9
от 192
9
от 177
2
от 33
-04:14:32
Cycling 77km - 105km4
от 182
4
от 168
2
от 31
19.88
km/h
01:24:30
Start to 105km cycling7
от 182
7
от 168
2
от 31
-05:39:03
Cycling 105km - 116km4
от 181
4
от 166
2
от 31
20.12
km/h
00:32:48
Cycling6
от 181
6
от 166
2
от 31
21.95
km/h
05:17:09
Start to T2 in7
от 181
7
от 166
2
от 31
-06:11:50
T230
от 172
23
от 159
6
от 31
-00:02:54
Start to T2 out7
от 172
7
от 159
2
от 31
-06:14:44
Running 0km - 5km10
от 161
9
от 148
3
от 28
00:05:20
min/km
00:26:40
Start to 5km running5
от 161
5
от 148
2
от 28
-06:41:25
Running 5km - 9km5
от 163
5
от 150
2
от 29
00:04:12
min/km
00:16:48
Start to 9km running6
от 163
6
от 150
2
от 29
-06:58:13
Running 9km - 12.5km14
от 159
13
от 146
2
от 29
00:07:55
min/km
00:27:44
Start to 12.5km running7
от 159
7
от 146
2
от 29
-07:25:55
Running 12.5km - 16km5
от 160
5
от 147
1
от 29
00:08:06
min/km
00:28:22
Start to 17km running6
от 160
6
от 147
2
от 29
-07:54:20
Running 16km - 20km29
от 161
28
от 148
6
от 29
00:05:45
min/km
00:23:01
Running 20.2km - 21km89
от 161
82
от 148
18
от 29
00:04:48
min/km
00:03:50
Running10
от 161
9
от 148
2
от 29
00:06:07
min/km
02:02:35
Total6
от 161
6
от 148
2
от 29
-08:17:19


Certificate