Продължете към съдържанието

BIB: 230 
Марин Маринов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming125
от 195
116
от 180
30
от 46
00:02:08
min/100m
01:04:11
T1177
от 194
162
от 179
43
от 46
-00:10:24
Start to T1 out142
от 194
130
от 179
34
от 46
-01:14:35
Cycling 0km - 11km189
от 194
175
от 179
45
от 46
13.36
km/h
00:49:24
Start to 11km cycling170
от 194
158
от 179
42
от 46
-02:03:59
Cycling 11km - 28km184
от 192
170
от 177
46
от 46
11.39
km/h
01:29:33
Start to 28km cycling175
от 192
161
от 177
43
от 46
-03:33:34
Cycling 28km - 36km189
от 193
174
от 178
46
от 46
11.81
km/h
00:40:39
Start to 36km cycling182
от 193
168
от 178
45
от 46
-04:14:11
Cycling 36km - 56km165
от 193
155
от 178
39
от 46
14.61
km/h
01:22:09
Start to 56km cycling184
от 193
170
от 178
44
от 46
-05:36:20
Cycling 56km - 77km185
от 192
170
от 177
45
от 46
12.98
km/h
01:37:05
Start to 77km cycling185
от 192
171
от 177
45
от 46
-07:13:25