Продължете към съдържанието

BIB: 234 
Андрей Гюров


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming119
от 195
111
от 180
17
от 27
00:02:05
min/100m
01:02:55
T1133
от 194
120
от 179
21
от 27
-00:07:20
Start to T1 out124
от 194
114
от 179
17
от 27
-01:10:15
Cycling 0km - 11km157
от 194
148
от 179
23
от 27
16.16
km/h
00:40:50
Start to 11km cycling132
от 194
121
от 179
20
от 27
-01:51:05
Cycling 11km - 28km148
от 192
139
от 177
24
от 27
13.93
km/h
01:13:12
Start to 28km cycling138
от 192
128
от 177
21
от 27
-03:04:19
Cycling 28km - 36km124
от 193
114
от 178
20
от 26
18.12
km/h
00:26:29
Start to 36km cycling131
от 193
121
от 178
19
от 26
-03:30:46
Cycling 36km - 56km156
от 193
146
от 178
24
от 27
15.42
km/h
01:17:48
Start to 56km cycling139
от 193
129
от 178
22
от 27
-04:48:34
Cycling 56km - 77km163
от 192
150
от 177
25
от 27
15.35
km/h
01:22:04
Start to 77km cycling147
от 192
137
от 177
24
от 27
-06:10:38
Cycling 77km - 105km136
от 182
125
от 168
21
от 26
12.33
km/h
02:16:14
Start to 105km cycling147
от 182
138
от 168
23
от 26
-08:26:53
Cycling 105km - 116km151
от 181
139
от 166
23
от 26
13.29
km/h
00:49:39
Cycling148
от 181
138
от 166
23
от 26
14.31
km/h
08:06:16
Start to T2 in146
от 181
136
от 166
23
от 26
-09:16:31
T2130
от 172
117
от 159
22
от 27
-00:07:19
Start to T2 out146
от 172
136
от 159
24
от 27
-09:23:50
Running 0km - 5km120
от 161
111
от 148
15
от 23
00:07:14
min/km
00:36:11
Start to 5km running140
от 161
130
от 148
20
от 23
-10:00:02
Running 5km - 9km124
от 163
113
от 150
17
от 24
00:06:09
min/km
00:24:39
Start to 9km running139
от 163
130
от 150
21
от 24
-10:24:41
Running 9km - 12.5km154
от 159
141
от 146
23
от 23
00:13:51
min/km
00:48:31
Start to 12.5km running147
от 159
135
от 146
22
от 23
-11:13:10
Running 12.5km - 16km141
от 160
128
от 147
21
от 23
00:13:10
min/km
00:46:05
Start to 17km running149
от 160
137
от 147
22
от 23
-11:59:18
Running 16km - 20km155
от 161
142
от 148
21
от 23
00:09:32
min/km
00:38:09
Running 20.2km - 21km127
от 161
115
от 148
17
от 23
00:05:26
min/km
00:04:20
Running152
от 161
139
от 148
20
от 23
00:09:40
min/km
03:13:35
Total155
от 161
142
от 148
22
от 23
-12:37:25


Certificate