Продължете към съдържанието

BIB: 232 
Кристиан Нинов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming33
от 195
28
от 180
6
от 46
00:01:41
min/100m
00:50:43
T1116
от 194
104
от 179
21
от 46
-00:06:26
Start to T1 out43
от 194
38
от 179
8
от 46
-00:57:09
Cycling 0km - 11km73
от 194
69
от 179
13
от 46
18.93
km/h
00:34:52
Start to 11km cycling46
от 194
41
от 179
9
от 46
-01:32:01
Cycling 11km - 28km64
от 192
63
от 177
16
от 46
17.41
km/h
00:58:34
Start to 28km cycling46
от 192
44
от 177
10
от 46
-02:30:37
Cycling 28km - 36km62
от 193
59
от 178
13
от 46
21.61
km/h
00:22:12
Start to 36km cycling49
от 193
46
от 178
10
от 46
-02:52:47
Cycling 36km - 56km50
от 193
49
от 178
11
от 46
20.74
km/h
00:57:52
Start to 56km cycling46
от 193
45
от 178
10
от 46
-03:50:39
Cycling 56km - 77km80
от 192
77
от 177
18
от 46
19.22
km/h
01:05:33
Start to 77km cycling50
от 192
49
от 177
12
от 46
-04:56:12
Cycling 77km - 105km65
от 182
63
от 168
16
от 43
15.55
km/h
01:48:03
Start to 105km cycling53
от 182
52
от 168
12
от 43
-06:44:16
Cycling 105km - 116km127
от 181
116
от 166
28
от 43
14.07
km/h
00:46:53
Cycling63
от 181
61
от 166
15
от 43
17.67
km/h
06:33:59
Start to T2 in60
от 181
57
от 166
13
от 43
-07:31:08
T2122
от 172
109
от 159
26
от 40
-00:06:45
Start to T2 out62
от 172
58
от 159
13
от 40
-07:37:53
Running 0km - 5km145
от 161
133
от 148
34
от 39
00:07:57
min/km
00:39:46
Start to 5km running63
от 161
59
от 148
14
от 39
-08:17:40
Running 5km - 9km160
от 163
147
от 150
39
от 39
00:08:03
min/km
00:32:14
Start to 9km running71
от 163
66
от 150
15
от 39
-08:49:54
Running 9km - 12.5km155
от 159
142
от 146
36
от 37
00:14:13
min/km
00:49:48
Start to 12.5km running75
от 159
69
от 146
17
от 37
-09:39:40
Running 12.5km - 16km93
от 160
84
от 147
20
от 37
00:11:20
min/km
00:39:40
Start to 17km running76
от 160
70
от 147
18
от 37
-10:19:23
Running 16km - 20km118
от 161
108
от 148
27
от 38
00:07:40
min/km
00:30:42
Running 20.2km - 21km113
от 161
103
от 148
29
от 38
00:05:14
min/km
00:04:11
Running151
от 161
138
от 148
36
от 38
00:09:36
min/km
03:12:10
Total77
от 161
71
от 148
18
от 38
-10:50:03


Certificate