Продължете към съдържанието

BIB: 233 
Николай Желев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming165
от 195
152
от 180
24
от 27
00:02:24
min/100m
01:12:26
T1186
от 194
171
от 179
27
от 27
-00:12:46
Start to T1 out176
от 194
163
от 179
25
от 27
-01:25:12
Cycling 0km - 11km171
от 194
160
от 179
26
от 27
15.43
km/h
00:42:47
Start to 11km cycling175
от 194
162
от 179
25
от 27
-02:07:59
Cycling 11km - 28km188
от 192
174
от 177
27
от 27
11.00
km/h
01:32:42
Start to 28km cycling182
от 192
168
от 177
27
от 27
-03:40:43
Cycling 28km - 36km188
от 193
173
от 178
26
от 26
12.16
km/h
00:39:27
Start to 36km cycling186
от 193
172
от 178
26
от 26
-04:20:08
Cycling 36km - 56km185
от 193
172
от 178
26
от 27
12.74
km/h
01:34:09
Start to 56km cycling189
от 193
175
от 178
27
от 27
-05:54:17
Cycling 56km - 77km191
от 192
176
от 177
27
от 27
11.09
km/h
01:53:35
Start to 77km cycling189
от 192
175
от 177
27
от 27
-07:47:52
Start to T2 out171
от 172
158
от 159
27
от 27
-11:45:34