Продължете към съдържанието

BIB: 235 
Владимир Табутов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming69
от 195
63
от 180
13
от 46
00:01:51
min/100m
00:55:43
T196
от 194
86
от 179
18
от 46
-00:05:53
Start to T1 out67
от 194
59
от 179
13
от 46
-01:01:36
Cycling 0km - 11km22
от 194
22
от 179
5
от 46
21.40
km/h
00:30:50
Start to 11km cycling49
от 194
44
от 179
10
от 46
-01:32:26
Cycling 11km - 28km23
от 192
23
от 177
5
от 46
19.31
km/h
00:52:50
Start to 28km cycling36
от 192
34
от 177
8
от 46
-02:25:18
Cycling 28km - 36km20
от 193
20
от 178
4
от 46
24.66
km/h
00:19:27
Start to 36km cycling28
от 193
27
от 178
6
от 46
-02:44:43
Cycling 36km - 56km36
от 193
36
от 178
9
от 46
21.73
km/h
00:55:13
Start to 56km cycling26
от 193
25
от 178
5
от 46
-03:39:56
Cycling 56km - 77km27
от 192
27
от 177
6
от 46
22.67
km/h
00:55:34
Start to 77km cycling25
от 192
24
от 177
6
от 46
-04:35:30
Cycling 77km - 105km25
от 182
25
от 168
6
от 43
18.22
km/h
01:32:11
Start to 105km cycling23
от 182
22
от 168
5
от 43
-06:07:42
Cycling 105km - 116km46
от 181
42
от 166
12
от 43
16.87
km/h
00:39:07
Cycling23
от 181
23
от 166
5
от 43
20.16
km/h
05:45:12
Start to T2 in24
от 181
23
от 166
5
от 43
-06:46:48
T247
от 172
38
от 159
11
от 40
-00:03:25
Start to T2 out23
от 172
22
от 159
5
от 40
-06:50:13
Running 0km - 5km9
от 161
8
от 148
1
от 39
00:05:17
min/km
00:26:25
Start to 5km running21
от 161
20
от 148
5
от 39
-07:16:39
Running 5km - 9km126
от 163
115
от 150
28
от 39
00:06:10
min/km
00:24:41
Start to 9km running25
от 163
24
от 150
5
от 39
-07:41:20
Running 9km - 12.5km98
от 159
87
от 146
21
от 37
00:10:35
min/km
00:37:05
Start to 12.5km running30
от 159
29
от 146
7
от 37
-08:18:23
Running 12.5km - 16km12
от 160
12
от 147
2
от 37
00:08:38
min/km
00:30:14
Start to 17km running27
от 160
26
от 147
6
от 37
-08:48:40
Running 16km - 20km19
от 161
18
от 148
2
от 38
00:05:28
min/km
00:21:53
Running 20.2km - 21km78
от 161
72
от 148
19
от 38
00:04:37
min/km
00:03:41
Running39
от 161
37
от 148
9
от 38
00:07:00
min/km
02:20:18
Total24
от 161
24
от 148
5
от 38
-09:10:31


Certificate